INS Andreu Nin

La funció de la Borsa de Treball i de Convenis de pràctiques és facilitar i agilitzar el contacte entre empreses, estudiants i exestudiants, i INS Andreu Nin.

Ets una empresa?

Vull oferir feina

Si tens un lloc de treball a la teva empresa que creus que pot ser interessant per a un graduat dels nostres cicles, dóna d'alta la teva oferta i s'enviarà automàticament a les persones que tenen el currículum adequat.

Vull un conveni de pràctiques

Si desitges realitzar un conveni de pràctiques amb un dels estudiants dels nostres cicles, dóna d'alta la teva oferta i els nostres coordinadors la gestionaran.

Els nostres cicles formatius

Administració i gestió

 • Administració i finances (CFGS)
 • Gestió administrativa (CFGM)
 • Gestió administrativa, perfil professional d'àmbit jurídic (CFGM)

Serveis socioculturals i a la comunitat

 • Atenció a persones en situació de dependència (CFGM)
 • Educació infantil (CFGS)

Electricitat i electrònica

 • Instal·lacions elèctriques i automàtiques (CFGM)
 • Automatització i robòtica industrial (CFGS)

Transport i manteniment de vehicles

 • Electromecànica de vehicles automòbils (CFGM)
 • Automoció (CFGS)

Activitats físiques i esportives

 • Animació d'activitats físiques i esportives (CFGS)

Sanitat

 • Cures auxiliars d'infermeria (CFGM)

Comerç i màrqueting

 • Activitats comercials (CFGM)
 • Gestió de vendes i espais comercials (CFGS)

Ets un (ex)estudiant de INS Andreu Nin?

En aquest cas molt probablement ja estàs donat d'alta al sistema. Rebràs notificacions quan entri alguna oferta de treball o de pràctiques que pugui ser del teu interès.

Si no has rebut cap mail d'invitació, sempre pots crear el teu perfil aquí mateix i serà públic de seguida que el coordinador del teu centre l'aprovi: